ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ HYΒC-20

Εκδότης: HYUNDAI
Κωδικός προϊόντος: 60D07
Προδιαγραφές προϊόντων
Τάση φόρτισης 12V/24V
Τύπος μπαταρίας 12V ΕΩΣ 400Ah
Αμπέρ φόρτισης 12V / 15A
Τύπος μπαταρίας 24V ΕΩΣ 200Ah
Αμπέρ φόρτισης 24V / 7,5A