ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ HYBC-10

Εκδότης: HYUNDAI
Κωδικός προϊόντος: 60D05
Προδιαγραφές προϊόντων
Τάση φόρτισης 6V/12V
Τύπος μπαταρίας 6V ΕΩΣ 150Ah
Αμπέρ φόρτισης 6V / 2,5A
Τύπος μπαταρίας 12V ΕΩΣ 300Ah
Αμπέρ φόρτισης 12V / 10A