ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Εκδότης: HYUNDAI
Κωδικός προϊόντος: 60D03
Προδιαγραφές προϊόντων
Τάση φόρτισης 6V/12V
Τύπος μπαταρίας 6V ΕΩΣ 60Ah
Αμπέρ φόρτισης 6V / 2A
Τύπος μπαταρίας 12V ΕΩΣ 90Ah
Αμπέρ φόρτισης 12V / 3A